Svinsjögårds samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Bildarkiv
 »   Styrelse/Kontakt
 »   Nyinflyttad
 »   Protokoll
 »   Trivselregler
 »   Vår samfällighet
 »   Länkar
 »   Blanketter
 »   Arbetsmöten
 »   Mark och sjö
 »   Bad och bastu
 »   Vatten
 »   Vägar
 »   Omnejden
 »   Karta
 »   Om webbplatsen
 »   Köp och sälj
 »   Annonser
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Ansvarig för denna sida är sekr. Johan Friedner


TRIVSELREGLER fastställda av årsmötet 2011.
 

Arbetsmöten
Fastighetsägare eller ombud skall närvara på minst tre arbetsmöten som samfälligheten anordnar under verksamhetsåret(1/7 – 30/6).
Samfälligheten är beroende av den arbetskraft som vi tillsammans utgör.

Om fastighetsägare saknar möjlighet att närvara så finns möjlighet att betala 150 kr per uteblivet arbetsmöte. (d v s maximalt 450 kr under ett verksamhetsår).

Betalning av avgifter
Faktura för samfällighetsavgiften skickas ut i oktober och skall vara betald sista november.
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse och den 1 februari lämnas fakturan till inkasso.
Senast anmälda fastighetsägare ses som ansvarig för att betalning sker.


Vattenanvändning
Varje fastighet får använda högst 300 liter per dygn. Vattenverket har inte kapacitet för större mängd.
Vatten kan inte sparas från ett dygn till annat dygn.
Bevattning av gräsmatta och andra odlingar får ej ske.
När ingen vistas i fastigheten skall huvudkranen vid stamledningen vara stängd.
Fastighetsägaren skall markera avstängningsventilen vid huvudledningen med en pinne.
Följdskador på föreningens system kan orsakas av att fastighetsägare inte stängt av vattnet in till sitt hus.
Fastighetsägaren kan då bli ersättningsskyldig till föreningen.

Sophantering, avlopp och eldning.
Ta del av Gnesta kommuns regler för sophantering, avloppstömning och eldningsförbud.
Länk finns på hemsidan.

Hastighetsbegränsning
Inom området gäller hastighetsbegränsning enligt uppsatta skyltar.
Hastighetsbegränsningen är till för att ge oss en trafiksäker miljö, för att minska dammet och bullret och spara vägarna.

Hundar och katter.
Visa hänsyn mot både människor och djur. Ha tillsyn över din hund och respektera andra människors rädsla. Se till att din hund inte skrämmer eller skadar de vilda djuren.
Hundar är inte välkomna på badplatsen. Ta del av lagstiftningen gällande hund och katt.

Båtar och båtbryggor
Mellanmarviken är ett naturskyddsområde, vilket bl.a. innebär att båtmotorer är förbjudna, elmotor är dock tillåten. Åror och segel går också bra.

Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 32 båtplatser. För att få tillgång till en båtplats betalar man en årlig avgift, som beslutas av föreningsstämman.
Ansökan om båtplats görs till sekreteraren. Båtplatserna är numrerade. Inga båtar tillåts att vara förtöjda mot strandkant, alla båtar i vattnet skall vara förtöjda mot båtbrygga. Båtar utan plats ska ligga på land i anslutning till bryggorna och lyfts i vid användande och läggs tillbaka på land efter båtturen.

Fiskerätt
Föreningens medlemmar får fiska med handredskap i Mellanmarviken, från strand inom föreningens område till mitten av sjön.
Fiske får dock ej ske inom badplatsens område och från badbryggorna.
Fiske får endast ske för eget bruk.

Badplatsen
Är till för vårt gemensamma nöje och är vårt gemensamma ansvar.
Visa hänsyn och ta med dig allt skräp inklusive fimpar när du går.

Bastun
För att få tillgång till bastun betalar man en årlig avgift, som beslutas av föreningsstämman.
Anmälan görs till tillsynsman för bad och bastu. Bastun är ej avsedd för regelbunden hygien.

Fällning av träd
Medlem som önskar fälla träd på vår gemensamma mark måste ansöka och kontakta tillsynsman för Mark och Sjö.
Medlem skriver under ett dokument om att följa tillsynsmans instruktioner och beskrivning.
Utan att följa avtal som bl a gäller trädfällning på vår gemensamma mark ser vi oss tvungna att polisanmäla egenmäktigt förfarande.

Uppläggningsplats
Ris och grenar får endast läggas på den plats som anvisats av tillsyningsman.
 

Kompostering

Vid behov av kompostering av trädgårdsavfall, ska kompostering ske på den egna fastigheten.

Andrahandshyresgäster
Fastighetsägaren är skyldig att informera om dessa regler vid andrahandsuthyrning.

 

     Januari 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

 Nyheter

  • Protokoll
från styrelsemötet 1/...
(2020-11-17)

  • Protokoll
från styrelsemötet 26...
(2020-09-29)

  • Protokoll
från styrelsemötet de...
(2020-08-18)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen