Svinsjögårds samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Bildarkiv
 »   Styrelse/Kontakt
 »   Nyinflyttad
 »   Protokoll
 »   Trivselregler
 »   Vår samfällighet
 »   Länkar
 »   Blanketter
 »   Arbetsmöten
 »   Mark och sjö
 »   Bad och bastu
 »   Vatten
 »   Vägar
 »   Omnejden
 »   Karta
 »   Om webbplatsen
 »   Köp och sälj
 »   Annonser
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Vatten
Ansvarig för denna sida är Thomas Cosmo


Ändringar i vattenverk

2019-01-15

JMS har efter ett antal försök att trimma in vattenanläggningen insett att de, med befintlig lösning, inte kommer att nå det resultat som förväntas.  Man kommer helt enkelt inte tillrätta med järnet och den gula färgen. Under nästa vecka kommer man därför att ta fram en helt ny lösning som man har för avsikt att presentera för styrelsen vid ett möte Onsdagen den 23 januari kl. 09.00.

Samtliga medlemmar är välkomna på presentationen som börjar i Pumphuset kl. 09.00. Från JMS sida deltar operativt ansvarig Niclas Eriksson och VD Roger Müntzing.

Med anledning av att JMS inte slutfört sitt uppdrag innehåller styrelsen större delen av deras faktura.

 

Lägesrapport vattenverk

2018-12-10

JMS har varit och gjort ett antal förändringar i anläggningen och har för avsikt att om en vecka göra ytterligare justeringar och byte av filtermassor.

Svårigheterna har varit att vårt vatten, som vi tar från brunnen vid Marviken, har förändrat under arbetets gång. Järnhalten i provet som man tog i våras i samband med att offerten översändes var 1,8 och turbiditeten var 21.  När installationen gjordes var järnhalten 4,2 och för drygt en vecka sedan var järnhalten 5,8 och turbiditeten 35. Vattenproverna som tagits har analyserats av Synlab och har vid samtliga tillfällen visat att vattnet varit tjänligt med anmärkning.

Svårigheten med intrimningen är också att om en förändring görs så kommer förbättringen först efter ett antal dagar. JMS har för avsikt att gör ett besök i veckan till dess att vi är nöjda med resultatet. De garanterar också att några ytterligare kostnader inte kommer att drabba oss med anledning av de extra åtgärder man har fått vidta på grund av vattenkvalitetens förändring.

Intrimning av Vattenverket

2018-11-13

Igår var JMS och började sin intrimning av vattenverket. Tyvärr kunde man konstatera att vårt ingående vatten idag har en betydligt högre järnhalt och är syrefattigare än då man tog sitt test i mars -18. Detta kan åtgärdas men det kommer att ta ytterligare tid och en del justeringar från JMS sida. Deras uppfattning är att kommer man bara tillrätta med järnhalten så kommer vattnet att bli betydligt klarare. Som en sista åtgärd för komma tillrätta med missfärgningen planerar man att sätta tillbaka vårt kolfilter.

Nytt Vattenverk 

2018-10-31

Installationen är genomförd och vattnet går nu genom det nya vattenverket. Med början nästa vecka kommer JMS att juster filtrena för att få optimal effekt på dessa. Denna inställning kommer att ta ett antal veckor i anspråk eftersom man måste låta vatten pasera filtrena några dagar innan man kan se något resultat av justeringen. I samband med installationen installerades också en vattenmätare på den utgående ledningen för att underlätta framtida läcksökning. JMS kontrollerade även vattenmagasinet och kommer att lämna en offert på byte av de rör som är rostangripna.

 

Läcksökning 20 september.

När vi skulle påbörja läcksökningen så kontrollerade vi först vattenåtgången, dels den totala per dygn, men även den mellan 02.00 - 03,00 vilket är det som lättast visar ev läckor. Vi kunde konstatera att den tid som pumparna gått mellan 02.00 -03.00 hade sjunkit från 6 minuter till 3 minuter, det innebär att förbrukningen under den timmen sjunkit från ca 500 liter till ca 250 liter. Dssutom hade den nattliga förbrukningen flukturerat både uppåt och nedåt de senaste veckorna. Ett sådant resultat är svårtolkat eftersom en läcka är konstant eller ökar, den minskar inte vissa veckor. En tänkbar förklaring är att någon läcka finns på en tomt och att ägaren till den tomten bara varit ute vissa tider och i övrigt stängt fastighetsventilen varvid vår nattliga förbrukning minskar. Eftersom läckan just  nu  minskat sen vi försökte hitta den förra gången i augusti så bedömde vi läcksökningen som utsiktslös. Det är för svårt att se tryckförlusten i nätet genom att titta på vattenpelaren i mätglaset på hydroforen som vi gör nu.

Så vad gör vi? I samband med höstens kommande arbete med vattenreningen så kommer vi installera en flödesmätare på utgående vatten vilket vi saknat. Då kan vi se exakt antal liter som läcker i respektive sektion av ledningsnätet. Skulle det vara så att läckaget ökar så blir det också lättare att hitta läckan. Som jämförelse kan nämnas att när vi hade en stor läcka på Gäddvägen för 2 år sedan så gick pumpen 19 minuter mellan 02.00 - 03.00, mot de 3 minuter den går nu. 

Läcksökningens resultat i augusti

Vi gör av med 500 liter mellan 02.00 - 03.00 på natten, det mesta är sannolikt läckage vilket innerbär 12 kubik/dygn i läckage, utöver de 8 kubik vi förbrukar själva/dygn. Läcksökningarna har inte gett någon tydlig indikation på var läckaget finns. Vi kan se att trycket sjunker i de olika sektionerna på en väldigt låg nivå, men det är ingen sektion som sticker ut mer än någon annan. Det räcker med att någon glömmer sig eller inte fått sms-utskicket och spolar i toaletten eller liknande under felsökningen för att få samma utslag vilket försvårar. Vi har inte heller några observationer i området av tänkbara läckor genom vattenfylld mark där det inte brukar vara något vatten.

En tänkbar anledning är att det inte är en stor läcka utan flera små läckor.

Planen i nuläget är att göra ytterligare försök om några veckor när alla sommargäster lämnat och att vi vid det tillfället väntar till efter midnatt så att folk gått och lagt sig i stugorna och förbrukningen är minimal.Vi återkommer när det blir aktuellt.

Om vårt vatten och våra ledningar

Vattnet i Svinsjögård kommer från täkten vid Krampan. Därifrån pumpas det i våra egna ledningar till pumphuset där det renas igenom grovfilter och kolfilter. Sen går vattnet till ett vattenmagasin och och pumpas därifrån hem till dig. Pumpstationen kan du se vid Gösvägen 1. Många som är måna om sina trädgårdar och vill kunna vattna gräsmattan, eller fylla badtunnan, har skaffat en egen pump som tar upp sjövatten från Svinsjön. Det är nämligen inte tillåtet att vattna gräsmattan med vårt dricksvatten. 300 liter per dygn är ransonen för varje hushåll av ledningsvattnet.

Det finns tre sommarvattenföreningar. Den första består av: Flundre-, Gös-, Lax- och Ålvägen. Den andra är Forellvägen och den tredje är Aborrvägen samt del av Gäddvägen.

      Den andra är ForellVattenkvaliteten

Ett antal gånger varje år tar Anders Appelgren, vattenansvarig, prov på vårt dricksvatten och skickar till ALcontrol Laboratories. De skickar rapport till Gnesta kommuns miljökontor och oss. Betyget har alltid varit tjänligt, med anmärkning. Anmärkningen har gällt den ibland lite gula färgen. Färgen har dock inget med kvaliteten i övrigt att göra. 

Läckor

Nästan varje år uppstår läckor på vårt 2,5 km långa, vattennät. Läckaget märks genom att pumpen går oavbrutet med stora utslag på vattenmätaren. Vattenläckage kräver oftast grävning. Grävningen kan, i sin tur,  påverka en fastighetsägares rabatter, gräsmattor, in- och uppfart. Målsättningen är att inte gräva mer än nödvändigt. Ibland kan det bli så akut att grävning måste ske omgående. Då kanske vi inte kan vänta tills berörd fastighetsägare nåtts innan vi börjar gräva; men ambitionen är att så snabbt som möjligt informera om vad som hänt. För din trygghet - se till att styrelsen har aktuella telefonnummer där du är anträffbar. 

Uppstår vattenläcka inne i en fastighet kan skadorna bli omfattande. En sådan skada får även konsekvenser på vårt gemensamma vattennät, på rör och vattenrening. Därför är det i allas vårt intresse att huvudkranen är stängd, (oftast är den placerad vid tomtgränsen), när du är borta några dagar eller mer. Vintertid är det säkrast att tömma systemet innan du lämnar huset. Blir det ett längre strömavbrott i samband med en köldknäpp, kan ledningarna frysa. Är då inte huvudkranen stängd när det blir varmare igen, pumpas vatten in i huset.

För att lokalisera läckor görs detta lämpligast om natten då ingen förväntas krana vatten. Fotsteg och ficklampsljus i din trädgård kan alltså ha en naturlig förklaring. 

Inget vatten?

Har du plötsligt lågt tryck i kranen, eller inget vatten alls kan det bero på en läcka eller att pumpen stannat av någon anledning. Ring snarast Anders Appelgren. 

Tillsynsman Anders Appelgren är den som svarar och ansvarar för frågor kring vårt vatten. För regler kring vattenanvändning, se våra trivselregler.

     Januari 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031

 Nyheter

  • Protokoll
från styrelsemötet 18...
(2018-12-11)

  • Protokoll årsstämma 2018
Protokoll från Årsstä...
(2018-10-16)

  • Protokoll
Nytt protokoll från s...
(2018-08-16)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen