Svinsjögårds samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Bildarkiv
 »   Styrelse/Kontakt
 »   Nyinflyttad
 »   Protokoll
 »   Trivselregler
 »   Vår samfällighet
 »   Länkar
 »   Blanketter
 »   Arbetsmöten
 »   Mark och sjö
 »   Bad och bastu
 »   Vatten
 »   Vägar
 »   Omnejden
 »   Karta
 »   Om webbplatsen
 »   Köp och sälj
 »   Annonser
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Vatten
Ansvarig för denna sida är Fredrik Nylén: fredricusrex@hotmail.com


Detta var vad som drabbade oss i den gångna helgen!

Vid måndagens felsökning kunde Anders snabbt konstatera att felet i vattentillförseln låg inne i pumphuset. I en av 90 graderskrökarna på rörsystemet så fanns det ca 3dl grus som täppte igen flödet. Efter att detta avlägsnats så var vattentillförseln uppe i normala siffror igen. Det kommer dock dröja till tisdag morgon innan magasinet fyllts på helt och hållet och vi har vår sedvanliga buffert. Om det är någon som läser detta och tänker att det borde vara fler än Anders som hade kunnat lösa detta i helgen så är man välkommen att anmäla sitt intresse till ordföranden. Just det här problemet kommer vi dock sannolikt slippa efter att vi bytt ut vår nuvarande reningsanläggning till hösten. 

 

Tidigare inlägg - Vattenproblem helgen 09-10 juni.

Under lördagen så försvann vattnet mitt på dagen. Vår tillsyningsman Anders var bortrest under helgen, men biträdande tillsyningsman Philip med medhjälpare konstaterade att magasinet var tomt och att det kom vatten från Krampan men att det kom alldeles för lite. Det producerades ca 8 minutliter istället för de 34 minutliter som vi hade för en dryg vecka sedan när Anders backspolat råvattenledningen och fick ut massor av avlagringar. Vi har ett återkommande problem med att partiklar i råvattnet sätter igen vår ledning och råvattenpump. Så här kort efter en lyckad backspolning räknade dock ingen med några problem i vattentillförseln eftersom det är ca 2 år sedan som en sådan backspolning genomfördes av råvattenledningen. Den borde helt enkelt inte kunna bli lika igensatt på en vecka som den blivit under 2 år.

Det andra alternativet är möjligen en läcka på råvattenledningen som gör att hur mycket vatten vi än för upp från Krampan så får vi ändå inte fram det till reningsverket i pumphuset.

Utifrån att Anders är den ende med tillräcklig kompetens att felsöka vidare så valde styrelsen att fylla magasinet med tankbilsvatten i syfte att klara förbrukningen fram till söndag kväll när många lämnar området och förbrukningen sjunker. En sådan lösning är mycket kostsam för samfälligheten och kan inte tas till regelmässigt. Problemet är också att mycket av vattnet går åt till att bli av med det mörka partikelfyllda vatten som alltid blir en konsekvens av att det kommer in luft i vattenledningen och partiklarna lossnar.

Anders kommer att felsöka måndag kväll efter sitt ordinarie arbete och förhoppningsvis får vi då en prognos på vad som felat. Är det en läcka så kommer vi att kontakta LEBRO för vidare läcksökning. Är ledningen igensatt ånyo så kommer den att returspolas och Anders har redan vid förra styrelsemötet fått i uppdrag att kontakta en spolfirma för att se om de kan erbjuda någon form av högtrycksspolning motsv och vad en sådan kan kosta och när den kan genomföras i tid.

Styrelsen är väl medveten om att tillförseln av friskt dricksvatten är den viktigaste prioriteringen i vårt område. Vi är dock beroende av Anders gedigna tekniska kunskap för att få rimliga beslutsunderlag. Vi är också beroende av externa företags möjligheter att biträda oss med kort varsel, eller som vattentankbilens chaufför uttryckte det i helgen "Just nu är det stora NEJ-sägardagen varje dag"...

Självklart måste vi ju dock ha en vattentillförsel som täcker våra behov under hela den sommarperiod som ligger framför oss.

Om vårt vatten och våra ledningar

Vattnet i Svinsjögård kommer från täkten vid Krampan. Därifrån pumpas det i våra egna ledningar till pumphuset där det renas igenom grovfilter och kolfilter. Sen går vattnet till ett vattenmagasin och och pumpas därifrån hem till dig. Pumpstationen kan du se vid Gösvägen 1. Många som är måna om sina trädgårdar och vill kunna vattna gräsmattan, eller fylla badtunnan, har skaffat en egen pump som tar upp sjövatten från Svinsjön. Det är nämligen inte tillåtet att vattna gräsmattan med vårt dricksvatten. 300 liter per dygn är ransonen för varje hushåll av ledningsvattnet.

Det finns tre sommarvattenföreningar. Den första består av: Flundre-, Gös-, Lax- och Ålvägen. Den andra är Forellvägen och den tredje är Aborrvägen samt del av Gäddvägen.

      Den andra är ForellVattenkvaliteten

Ett antal gånger varje år tar Anders Appelgren, vattenansvarig, prov på vårt dricksvatten och skickar till ALcontrol Laboratories. De skickar rapport till Gnesta kommuns miljökontor och oss. Betyget har alltid varit tjänligt, med anmärkning. Anmärkningen har gällt den ibland lite gula färgen. Färgen har dock inget med kvaliteten i övrigt att göra. 

Läckor

Nästan varje år uppstår läckor på vårt 2,5 km långa, vattennät. Läckaget märks genom att pumpen går oavbrutet med stora utslag på vattenmätaren. Vattenläckage kräver oftast grävning. Grävningen kan, i sin tur,  påverka en fastighetsägares rabatter, gräsmattor, in- och uppfart. Målsättningen är att inte gräva mer än nödvändigt. Ibland kan det bli så akut att grävning måste ske omgående. Då kanske vi inte kan vänta tills berörd fastighetsägare nåtts innan vi börjar gräva; men ambitionen är att så snabbt som möjligt informera om vad som hänt. För din trygghet - se till att styrelsen har aktuella telefonnummer där du är anträffbar. 

Uppstår vattenläcka inne i en fastighet kan skadorna bli omfattande. En sådan skada får även konsekvenser på vårt gemensamma vattennät, på rör och vattenrening. Därför är det i allas vårt intresse att huvudkranen är stängd, (oftast är den placerad vid tomtgränsen), när du är borta några dagar eller mer. Vintertid är det säkrast att tömma systemet innan du lämnar huset. Blir det ett längre strömavbrott i samband med en köldknäpp, kan ledningarna frysa. Är då inte huvudkranen stängd när det blir varmare igen, pumpas vatten in i huset.

För att lokalisera läckor görs detta lämpligast om natten då ingen förväntas krana vatten. Fotsteg och ficklampsljus i din trädgård kan alltså ha en naturlig förklaring. 

Inget vatten?

Har du plötsligt lågt tryck i kranen, eller inget vatten alls kan det bero på en läcka eller att pumpen stannat av någon anledning. Ring snarast Anders Appelgren. 

TillsynsmanAnders Appelgren är den som svarar och ansvarar för frågor kring vårt vatten. För regler kring vattenanvändning, se våra trivselregler.

     Juli 2018
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
26      1
272345678
289101112131415
2916171819202122
3023242526272829
313031

 Nyheter

  • Bastun
För öppning av bastun...
(2018-07-17)

  • Protokoll
från styrelsemötet 1/...
(2018-07-11)

  • Protokoll
från styrelsemötet 27...
(2018-06-03)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen