Svinsjögårds samfällighetsförening

Vårt fina område

Svinsjögård är en samfällighetsförening i Sörmland bestående av drygt 100 fastigheter, ca 20% av fastighetsägarna är fastboende.

Området är beläget i ett, delvis naturskyddat landskap mellan Svinsjön och Mellanmarviken. Här finns stor artrikedom av växt- och djurliv.

Svinsjö gård omfattar ca 47 hektar mark och 4,5 kilometer väg. Här finns fina badstränder med bad- och båtbryggor. Samfälligheten leds av en styrelse med sju personer och har två tillsynsmän för vattensystemet, mark, sjö, väg, bad och bastu.

Med gemensamma arbetsmöten, upplagda efter en femårig skötselplan, hålls området i gott skick.

Identitet och vi-känsla skapas i arbetsgemenskap och genom traditionsenliga valborgs- och midsommarfirande.

Högsta beslutande organ är årsstämman.

Du är välkommen att titta runt här på hemsidan. Vissa sidor kräver inloggning. Kontakta oss på info@svinsjogard.se om du är medlem i föreningen och saknar inloggningsuppgifter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.