Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022

Nyheter

Strömmen tillbaka - status 20230924 kl 11.44

Nu har felet åtgärdats och strömmen är tillbaka! I och med detta kommer vi att bevaka att pumpen gör automatisk omstart samt att vi åter låser bastun

Status pågående strömavbrott 2023-09-24 kl 09.15

Med anledning av pågående strömavbrott har vi ett antal fastigheter som saknar tillgång till dricksvatten. Av denna anledning låser bastuansvarig upp bastun för alla eftersom det fortfarande finns tillgång till dricksvatten där. Enligt Vattenfalls app "Avbrottsinfo" ska felet beräknas vara klart 2023-09-24 kl 12, så vi hoppas att denna prognos stämmer, eftersom prognosen justerats allt eftersom

Service JMS utförs torsdag 28/9

Service samt byte av (aktivt) kol kommer genomföras av JMS torsdag 28 september från kl 9. I samband med detta kommer utgående vatten att stängas av. Under denna dag är det därför bra om alla är sparsamma med vårt dricksvatten

Dags för årstämma 2023

Lördag 23 september kl 11 träffas alla medlemmar i Svinsjö gård samfällighet för årstämma 2023. Som vanligt är vi på Laxnegården. Kaffe och smörgåstårta serveras, anmäl dig senast måndag 18 september via mejl på johanfriedner58@gmail

Service hos JMS beställd 230906

Service samt byte av (aktivt) kol har beställts hos JMS. I skrivande stund har vi ännu inget bestämt datum när detta arbete ska göras. Dessa åtgärder tror vi, med stöd från JMS, kan avhjälpa smak och lukt av vårt dricksvatten

Läckan åtgärdad 230901 kl 16.00

Vattenansvarig Anders har just informerat att läckan är lagad, den hittades på Sikvägen ca 6-7 meter från pumphuset. Det innebär att vi har fullt fungerande flöde in i vattenmagasinet igen. Vi tackar er som varit sparsamma med vattenförbrukningen

Uppdatering läcksökning 230901

Läckan är funnen, det är konstaterat att den är någonstans mellan Sikvägen och pumphuset. Det innebär att Lebro fortsätter grävandet och vi vet i nuläget inte om de hinner åtgärda felet under dagen idag. Däremot kommer det fortsätta finnas vatten, eftersom vattenansvarig (Anders) ser till att fylla på magasinet

Status läcksökning 230830

Statusuppdatering 230830 kl 16. 45 Under dagen har Lebro grävt vidare längst med Sikvägen fram till ändan av Flundrevägen men ännu inte hittat läckan. En grop har grävts och imorgon kommer provtryckning att utföras för att försöka lokalisera läckan

Uppdatering läcka Hundbadet 230829

Uppdatering av läckan vid Hundbadet. Lebro hittade en läcka på råvattensledningen, vilket har åtgärdats. Vid provtryckning konstaterades att det finns fler läckor

Ny vattenläcka

Tyvärr har vi en vattenläcka nere vid Marviken. Alla måste vara mycket sparsamma med vattnet då vattnet från Kramparen till pumphuset är avstängt, Vi får hushålla med vattnet i magasinet i Pumphuset. Lebro kommer kontaktas idag så vi återkommer med info! / Styrelsen

Protokoll från styrelsemötet 20 augusti 2023

Nu finns protokollet från styreslemötet 20 augusti under "Dokument".

Status läcksökning Laxvägen 230803

Ett par läckor på Laxvägen har hittats och åtgärdats under tuffa förhållanden. En stor eloge till Lerbro, Håkan och Lasse, som kämpat med detta under två mycket regniga dagar! Under morgondagen fortsätter de två hjältarna med att installera en stamventil i mitten av vägen för att förenkla ev framtida läcksökning. Detta kan innebära kortare tid för avstängning av vattnet på Laxvägen

Uppdatering kring vattenläckan på Laxvägen 230802

Lebro har idag bytt slang på en sträcka av Laxvägen. Man tror sig veta var läckan är så de jobbar vidare imorgon. Just nu har hälften av hushållen fått tillbaka vattnet

Vattnet - uppdatering 2 230730

Vattnet på Laxvägen är påsatt sen en stund tillbaka. Jag håller kontakt med Ålvägen så hoppas vi att båda vägarna har vatten tills Lerbro åtgärdat. De kommer imorgon. / Anne

Vattenproblemet - 230730

Då det meddelats från Ålvägen att de inte har vatten idag så dubbelkollades avstängningsventilen på Laxvägen och det gick att skruva till lite till. Laxvägens vatten bör nu vara helt avstängd. Vi hoppas Ålvägen får vatten inom 1 h

Dags att motionera!

Motioner till Svinsjögårds samfällighets årsstämma lämnas senast söndag 31 juli I samfällighetens brevlåda nr 186. (eller till E-post johanfriedner58@gmail.com) Årsstämman hålls lördag 23 september 2023 mvh styrelsen

Avstängning av vatten på Laxvägen 230727

Inom kort (ca kl 13) kommer vattnet att stängas av helt på Laxvägen. Anledningen är att Ålvägen saknar vatten pga dåligt tryck. Genom att tillfälligt stänga av Laxvägen hoppas vi att trycket ökar så att Ålvägen får vatten

Vattenläget 230727

Som tidigare informerats är problem med vattnet ännu inte åtgärdat. Lerbro kommer måndag 31/7, då arbetet kommer påbörjas. Vi har informerat Anders via SMS om att det för närvarande inte finns något vatten på Ålvägen samt dåligt tryck

Status vattenläget 230725

Lerbro kommer för att åtgärda vattenläckan måndag 31/7 ( pga semestertider dröjer det lite längre än normalt). Alla uppmanas att fortsatt vara sparsamma med vårt vatten. mvh styrelsen

Uppdatering vattenläget 230722

Trolig läcka lokaliserad på eller till Laxvägen. Anders ringer Lerbro måndag för fortsatt arbete med att hitta samt åtgärda felet. Just nu har vi inget datum när detta arbete kan påbörjas

Vattenläget - uppdatering 230721

Högt flöde i pumphuset och en del har inget vatten, andra sämre tryck har vi en misstänkt läcka. Kl 20.00 ikväll sker en läcksökning, spola inget vatten då! / Anne

Problem med vatten just nu - 230721

Just nu är det högt flöde på vattnet i pumphuset. Anders misstänker att det är en läcka. Han ska försöka få tag i någon som kan hjälpa honom med en läcksökning redan ikväll

Protokoll från styrelsemötet 2023-07-02

Nu finns protokollet från styrelsemötet 23 aprilunder "Dokument" Länk till senaste protokollen

Midsommarfirande 2023 (arrangeras av Gäddvägen)

Nu får vi fira midsommar igen! I morgon ses vi klockan tio på midsommarängen för att klä midsommarstången. Ta med blommor. Sen börjar festen klockan två

Protokoll från styrelsemötet 2023-06-11

Nu finns protokollet från styrelsemötet 23 aprilunder "Dokument" Länk till senaste protokollen

Nya tider i bastun

Boka en och en halv timme. De gemensamma badtiderna försvinner.

Uppdatering pumphuset 25/5

Kortslutning i ena pumpen. Växlade pump. Nu funkar det igen. / Anne

Nytt Problem i pumphuset 25/5

Proppar går i pumphuset. Kan orsaka olika störningar i vattentillgången just nu. Felsökning kommer utföras under eftermiddagen. Återkommer när vi vet mer! / Anne

Uppdatering vattnet 25/5

Nu är läckorna äntligen lagade. Återställing pågår men vattnet är på även för Gäddvägen! Bra jobbat Anders och Lebro! / Anne

Uppdatering vattnet nr 2 24/5

Imorgon ska den nya slangen ner i backen och vattnet kommer då stängas av för Gäddvägen tillfälligt. Allt har gått bra och vi är glada för att läckan är upptäckt. Passa på att bunkra med vatten ni som bor på Gäddvägen! / Anne

Uppdatering vattnet 24/5

Uppdatering! Läckan konstaterad i slänten mellan Gäddvägen och Aborrvägen. Grävning pågår i detta nu! Ingen vattenavstängning har krävts för detta jobb just nu! Senare kommer vattnet stängas av när nya slangen läggs ner så passa på att fylla på med vatten i dunkar ni som bor på Gäddvägen! / Anne

Uppdatering kring vattnet 23/5

Grävning och provtryckning fortsätter i morgon. Problem att hitta stamledningen i dag. Tog tid. Stämmer ej med ritning. Endast Gäddvägen drabbas. Vattnet är påsatt igen men kommer stängas av under grävningen imorgon! / Anne via Anders

Båtplatser - nytt regelverk efter årsstämman 2022

Årsstämman 2022 biföll en motion som föreslog en ny ordning för att öka omsättningen på båtplatserna och därmed öka möjligheten för alla som behöver en plats att också få en. De regler som gäller numera är följande: · Grundregeln är att förhyrare av båtplats senast 1 juli varje år ska ha sjösatt sin båt på anvisad båtplats. Båtansvarig ( Johan Friedner) sänder en påminnelse till alla senast den 1 juni

Uppdatering kring vattnet 22/5

Anders har bytt tryckvakten så magasinet fylls på! Lebro stötte på problem så de fortsätter imorgon på Gäddvägen. Vattnet är påsatt för även er på Gäddvägen men kommer stängas av för er imorgon igen. Fortsättning följer!

Info från Anders gällande vattnet

Anders ska under dagen byta tryckvakt som krånglar nere vid Krampan. Det är den som pumpar upp vattnet till pumphuset. Han har fått igång pumparna manuellt så det håller på att fyllas med vatten i magasinen, som stod tomma nu på morgonen

Uppdatering om läcksökningen igår

Läcksökningen är klar men jag har ingen annan info än så tills jag fått det av Anders (ansvarig) så är det ok att använda vattnet som vanligt.

Uppdatering läcksökning 21 maj

Ny läcksökning söndag 21 maj kl. 22:45. Tisdagens läcksökning gav området "Lilla" Gäddvägen och när Lebro grävde på torsdagen(röd dag)så hittades en läcka där, vilken nu är åtgärdad

Ang läcksökningen igår, 16 maj

Hej! Förmodlingen har en vattenläcka uppdagats på "lilla" Gäddvägen. Lebro är kontaktad. Det finns vatten magasinet så det ska räcka men om vi försöker vara lite sparsamma så är det nog inte helt fel

Protokoll från styrelsemötet 2023-04-23

Nu finns protokollet från styrelsemötet 23 aprilunder "Dokument" Länk till senaste protokollen

Valborgsmässoafton 30 april 2023

Den 30 april kl 20. 00 tänder vi brasan enligt sedvanlig tradition. Även denna gång finns en trevlig tipspromenad runt Svinsjön, både barn och vuxna hjälps åt att svara på frågorna

Protokoll från styrelsemötet 2023-02-12

Nu finns protokollet från styrelsemötet 12 februari under "Dokument" Länk till senaste protokollen.

Byte av vattenpump klart

2023-01-09 Nu har bytet av vattenpump genomförts, allt verkar ha gått bra enligt vattenansvarig.

Status vattenpump 2022-12-30

2022-12-29 Den nya vattenpumpen har nu levererats. Nu återstår installation. Vi har ännu ingen information om när detta kommer ske.

Status vattenpumpen 2022-12-28 kl 13.40

Informationen nedan är reviderad 2022-12-18 kl 13. 40, kursiv text nedan. Styrelsen har nu fått uppdaterad information gällande den trasiga vattenpumpen

Påfyllning av vattenmagasinet

Den trasiga pumpen har bytts ut med en reservpump, som inte har samma kapacitet som den " riktiga" pumpen. Det innebär att det kommer dröja längre tid än vanligt med att fylla vattenmagasinet. Var sparsam med vattnet! Styrelsen vill tacka de frivilliga insatserna från medlemmar som innebär att vi så småningom får vatten till våra hus

Uppdatering kring vattenproblemet

Nu har ett duktigt gäng lyckats få igång reservpumpen i Krampan! Just nu fyller vi på magasinet och kl 12. 30 slår vi på pumpen i Pumphuset. Var sparsam med vattnet under eftermiddagen

Problem med vattnet

Annandagjul kl 09. 30 felsökning pågår. Vi uppdaterar information löpande här när vi vet mer

Protokoll från styrelsemötet 2022-11-20

Nu finns protokollet från styrelsemötet 20 november under "Dokument" Länk till senaste protokollen.

Uppdatering:Laxvägen, Aborrvägen samt Ålvägen saknar vatten

uppdatering från Anders kl 00:10: Pumpen i Krampan stannat. Återställt. Magasinet tomt. Tar ett tag innan vattnet fungerar normalt.

Protokoll från årsstämman 2022

Nu kan du läsa protokollet från årsstämman år 2022 under Dokument, se bifogad länk (inloggning krävs) https://svinsjogard.se/dokument/arsstammor-1/?dl=65d9d02634b1403b6137f97d46c0aa49616a3493

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 24 september

Nu finns protokoll från konstituerande styrelsemöte under Dokument, se bifogad länk (inloggning krävs) https://svinsjogard.se/dokument/1-protokoll-ar-22/23/?dl=3f6dced5e026dfe7bfbdd3310861e66c3e3c056f

Välkommen till årsstämma 24 september

Nu är det dags! Lördag 24 september kl 11 ses vi på Laxnegården för årets stämma för Svinsjögård samfällighet. Handlingar inför stämman kommer skickas ut till medlemmarna via e-post innan 10 september. Kontakta Johan Friedner om du istället önskar utskrivna handlingar

Protokoll från styrelsemötet 2022-08-14

Nu finns protokollet från styrelsemötet 14 augusti under "Dokument Länk till senaste protokollen.

Protokoll från styrelsemötet 3 juli

Nu finns protokollet från styrelsemötet 5 juni under "Dokument Länk till senaste protokollen.

Fotbollsplan

Styrelsen har beslutat att elstängslet runt fotbollsplan skall vara avstängt under juli och augusti. Detta för att fotbollsplan skall kunna utnyttjas av alla utan risk för ofrivillig kontakt med det strömförande stängslet.

Vattenanalys 220630

Den 16 juni togs vattenprover som nu är analyserade. Det visar sig att vi äntligen har nått upp till TJÄNLIGT vatten vilket är den nivå som krävs av kommunen. Rapporten är inlagt under dokument

Äntligen midsommar!

Nu får vi fira midsommar igen efter två års uppehåll. Det ska bli kul. I morgon ses vi klockan tio på midsommarängen för att klä midsommarstången

Protokoll från styrelsemötet 5 juni

Nu finns protokollet från styrelsemötet 5 juni under "Dokument Länk till senaste protokollen.

Nu ska lupinerna bort!

Lupinen är en mycket invasiv växt och ett hot mot den biologiska mångfalden både när det gäller växter och insekter. Trycket på att lupinerna ska bekämpas blir allt starkare och det är markägarnas ansvar att sköta bekämpandet. Så styrelsen har beslutat att det är dags att börja ta bort lupinerna hos oss

Protokoll från styrelsemötet 2022-04-24

Nu finns protokollet från styrelsemötet 24 april under "Dokument" och "Protokoll 21/22"

Rätta svaren till tipspromenaderna

Tipspromenaden för vuxna runt Svinsjön i går kväll. Stort tack till Göran Benedicks som hjälpte till att göra frågorna till promenaden. 1

Frågor och svar om morgondagens valborgsfirande:

Kommer vi att tända en eld trots brandrisken? svar: ja, som det ser ut nu kommer vi att kunna tända elden. Prognosen är att det blåser nordliga vindar, dvs mot Svinsjön. Vi har förberett med att vattna marken runtomkring och har slangarna redo

Valborgsmässoafton närmar sig!

Den 30 april tänder vi brasan kl 20. 00 Från klockan 19. 00 finns en trevlig tipspromenad runt Svinsjön både för barn och vuxna

Vattenanalys 220307

I förra vecka kom svaret på senaste vattenanalysen. Tyvärr ligger värdena på järn och turbiditet fortfarande något över gränsvärdena men det är en förbättring sedan decembermätningen. När vi nu kommit tillrätta med doseringen av lut och klor så ska det enligt JMS kontinuerligt ske en förbättring av reningsförmågan

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-13

Nu finns protokollet från styrelsemötet 13 februari under "Dokument Länk till senaste protokollen.

Vår samfällighet fyller 50 år. Det ska vi fira!

Nu är det femtio år sedan vårt område började bebyggas med sommarstugor och samfälligheten bildades. Det vill vi fira på valborgsmässoafton. Så välkomna på bubbel och tårta vid brasan
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.