Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022

Båtplatser - nytt regelverk efter årsstämman 2022

Publicerad måndag 22 maj, 18:20

Årsstämman 2022 biföll en motion som föreslog en ny ordning för att öka omsättningen på båtplatserna och därmed öka möjligheten för alla som behöver en plats att också få en.

De regler som gäller numera är följande:

· Grundregeln är att förhyrare av båtplats senast 1 juli varje år ska ha sjösatt sin båt på anvisad båtplats. Båtansvarig ( Johan Friedner) sänder en påminnelse till alla senast den 1 juni.

· Båtplats som saknar sjösatt båt den 1 juli och där förhyrare ej meddelat/pausat sitt nyttjande återgår till föreningen och erbjuds till den som står först i båtplatskön.

· Undantag från grundregeln får medges av båtansvarig, men ska anmälas av förhyrare senast 15 juni. Orsak till undantag måste anges i anmälan, och båtansvarig avgör om undantag ska medges. Konsultation sker med styrelsen vid behov.

· Önskemål om uppehåll under en hel säsong ska också anmälas senast 15 juni och beviljas av båtansvarig. Förhyraren behåller rätten till båtplatsen för kommande säsong. Under innevarande säsong erbjuds båtplatsen tillfälligt till den som står först i båtplatskön. Möjligheten till uppehåll får utnyttjas maximalt två säsonger i följd.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.