ArbetsmötenVälkommen på våra arbetsmöten!

Varje fastighet bidrar med minst tre ordinarie arbetsmöten under verksamhetsåret,1juli - 30 juni. Vårt gemensamma arbete behövs inom samfälligheten. Om ni inte kan vara med är det välkommet med ett bidrag på 150:- till samfälligheten varje gång ni uteblir.

Arbetsmöten 2023-2024.

Vår: Arbetsmöten har genomförts lördagarna 15 och 22 april. Ca 25 deltagare per gång deltog.

Höst: Arbetsmöte genomfört 30 september, nästa möte blir i april 2024.

Nedan gäller alltid:

Samling vid pumphuset kl.09:00. Vid mötets slut kl.12:00 så blir det fika och korv.

VÄLKOMNA!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.