Bad

Badplatser och bryggor

Majl 2023 - Bryggan närmast bastun har nu reparerats efter att isen bröt sönder landfästet.

Vi har kapat landgången en bit så bryggan ligger nu 50-60 cm närmare land, vilket medför att bojarna kan behöva justeras när ni lägger i båten.

Bryggan är också ombyggd till rörligt landfäste vilket gör att den inte bryts sönder av isen.

Under våren 2024 planeras utbyte av trampolinbryggan i Marviken, medel avsatta i budget för detta. Därefter återstår bara bryggan i Svinsjön att byta ut.

De äldre bryggorna ligger med träramen i vattnet och därför tar de mycket skada över tid samt att ett utbyte av dessa medför att vi inte behöver beställa traktor för lyft vår och höst.

Båtuppläggningsplatser

Efter båten sjösatts på våren, vänligen samla ihop bockar och liknande och ställ dem åt sidan så det ser prydligt ut i anslutning till båtbryggorna. Det finns inga "fasta" uppläggningsplatser, man kan inte "reservera" samfällighetens mark utan får vara beredd på att lägga upp båten där det finns plats. Vänligen lägg inte båten på stranden.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.