Snabblänkar

Båtplatser

Mellanmarviken är ett naturskyddsområde, vilket innebär att båtmotorer drivna med bensin är förbjudna. Elmotorer är tillåtna liksom åror och segel.

Föreningen har två båtbryggor med sammanlagt 32 båtplatser. Båtplatser hyrs av samfälligheten mot en årlig avgift som beslutas av föreningsstämman.
Båtplatserna är numrerade. Inga båtar tillåts att vara förtöjda mot strandkant. Alla båtar i vattnet skall vara förtöjda mot båtbrygga. Båtar utan plats ska ligga på land i anslutning till bryggorna och lyfts i vid användande och läggs tillbaka på land efter båtturen.

Ansökan båtplats

Du ställer dig i kö genom att kontakta ansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Regler

De regler som gäller är följande:

· Grundregeln är att förhyrare av båtplats senast 1 juli varje år ska ha sjösatt sin båt på anvisad båtplats. Båtansvarig sänder en påminnelse till alla senast den 1 juni.

· Båtplats som saknar sjösatt båt den 1 juli och där förhyrare ej meddelat/pausat sitt nyttjande återgår till föreningen och erbjuds till den som står först i båtplatskön.

· Undantag från grundregeln får medges av båtansvarig, men ska anmälas av förhyrare senast 15 juni. Orsak till undantag måste anges i anmälan, och båtansvarig avgör om undantag ska medges. Konsultation sker med styrelsen vid behov.

· Önskemål om uppehåll under en hel säsong ska också anmälas senast 15 juni och beviljas av båtansvarig. Förhyraren behåller rätten till båtplatsen för kommande säsong. Under innevarande säsong erbjuds båtplatsen tillfälligt till den som står först i båtplatskön. Möjligheten till uppehåll får utnyttjas maximalt två säsonger i följd.

Båtuppläggningsplatser

Efter båten sjösatts på våren, vänligen samla ihop bockar och liknande och ställ dem åt sidan så det ser prydligt ut i anslutning till båtbryggorna. Det finns inga "fasta" uppläggningsplatser, man kan inte "reservera" samfällighetens mark utan får vara beredd på att lägga upp båten där det finns plats.

Vänligen lägg inte båten på stranden.

Kontaktuppgifter båtansvarig

Johan Friedner
E-posta till ansvarig
Tel: 073-822 17 59

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.