VägarOm våra vägar

Svinsjögård har 4,2 kilometer väg med tillhörande diken som ska skötas. Sladdning, saltning, snöröjning och skötsel av diken är ständigt återkommande uppgifter som utförs av vår entreprenör. Synpunkter på vägen eller snöröjning lämnas till tillsyningsman för väg.

Kör försiktigt

En uppmaning till dig som kör bil inom området är att hålla ned hastigheten. Det är 30 km som gäller. Om du kör för fort blir vägslitaget stort. Vägmassorna pressas/sprätter ut från vägbanan mot dikena och det uppstår fördjupningar i vägen. Det finns också en risk att köra på något eller någon.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.