ArbetsmötenVälkommen på våra arbetsmöten!

Varje fastighet bidrar med minst tre ordinarie arbetsmöten under verksamhetsåret,1juli - 30 juni. Vårt gemensamma arbete behövs inom samfälligheten. Om ni inte kan vara med är det välkommet med ett bidrag på 150:- till samfälligheten varje gång ni uteblir.

Arbetsmöten 2022.

April: Lördag 2 och 30 april har arbetsmöten genomförts med start kl.09:00 vid pumphuset.

Vårens arbetsmöten har tagit fram och oljat bänkar vid baden. Krattat badstränder. Lagt i bryggor och ny badflotte. Bytt kättingar på en av båtbryggorna. Oljat bryggor. Klyvt ved vid grillplatsen, samt en del andra behov.

Juni: Inget ordinarie arbetsmöte är genomfört.

Oktober: Vi kommer i år endast genomföra ett arbetsmöte under hösten och det kommer ske lördagen 8 oktober.

Reservdag blir lördagen 15 oktober ifall väderleken blir allt för otjänlig den 8 oktober.

Samling vid pumphuset kl.09:00. Vid mötets slut kl.12:00 så blir det fika och korv.

VÄLKOMNA!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.