ArbetsmötenVälkommen på våra arbetsmöten!

Varje fastighet bidrar med minst tre ordinarie arbetsmöten under verksamhetsåret,1juli - 30 juni. Vårt gemensamma arbete behövs inom samfälligheten. Om ni inte kan vara med är det välkommet med ett bidrag på 150:- till samfälligheten varje gång ni uteblir.

Arbetsmöten 2021.

April: Coronaanpassad arbetsperiod mellan Påskhelgen och söndagen 2 maj. Precis som förra våren så kommer jag ställa ner arbetsmateriel i omklädningsrummet vid badet. Man väljer själv när man vill utföra en arbetsuppgift och efteråt så meddelar man mig på enklaste sätt så uppdaterar jag hemsidan. Jag ställer ner arbetsmateriel på påskafton, lördagen 3 april. Om ni ska olja bänkar eller bryggor, kolla gärna väderleksrapporten så att inte arbetet blir ogjort pga regn dagen efter. Temperaturen bör ligga på minst 10 grader vid inoljningen.

Lördag 1 maj kommer vi behöva samlas några stycken för att få i bryggorna och även göra ett försök att få upp ankaren på båtbryggan närmast bastun. Kontakta mig om ni kan delta då och inte är i riskgrupp, vi behöver bli ca 6 personer. Det är därför ett önskemål att ingen lägger i sin båt vid den bryggan innan 2 maj.

Arbetsuppgifter:

- Sätta upp näten i fotbollsmålen(förvaras i pumphuset)

- Bära ut bänkarna ur omklädningsrummet och rada upp dem på stranden för inoljning.yes

- Olja in bänkarna(märks med plastband när utfört)yes

- Olja in båda sittmöblerna vid bastun.(märks med plastband när utfört)yes

- Olja in trampolinbrygganyes, badbrygganyes, båtbryggan vid bastunyes samt båtbryggan hundbadetyes.(märks med plastband när utfört)

- Olja in de sex bänkarna som finns i anslutning till pumphuset.(märks med plastband när utfört)

- Kratta badplatsenyes, grillplatsenyes och framför bastunyes, hundbadet.yes

Olja in dansbanan.(räckena kvarstår, mer olja kommer måndag 26 april.)

På sista fastigheten på Gäddvägen har samfälligheten fällt två tallar, det riset och grenarna behöver dras ner till Gäddvägen för avhämtning av Pelle H.

- Avtorkning av brevlådor i posthuset, gärna i slutet av april.

Använd skottkärra eller presenning för att avlägsna det hopkrattade till skogen, kommer att finnas tillgängligt i omkl.rummet.

Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma, i nuläget planerar vi för nyinköp av ny badflotte och därför avvaktar vi med länsarna. Jag löser badstegarna.

Har du ytterligare förslag på arbeten så kontakta mig, Fredrik Nylén.

Juni: lördag 19 juni blir det förberedelser inför midsommar.(preliminärt)

Oktober: Två lördagar kommer höstens arbetsmöten genomföras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.