Mark och sjö


Mark och sjö kring Svinsjögård

Tillsyningsman finns utsedd för ansvarsområdet. Denne planerar på lång sikt för vad som behöver göras för att hålla området i gott skick samt hanterar hastigt uppkomna situationer som exempelvis nedfallna träd.

I nuläget finns också en utsedd arbetsgrupp för gallring som förbereder en kommande gallring av området.

Under april månad så går det bra att lägga ris och omålat virke på platsen för Valborgselden, inga stubbar eller målat virke, tack! Resterande del av året finns ingen uppläggningsplats för ris och trädgårdsavfall i samfälligheten utan får transporteras till återvinningsanläggning.


Trädnedtagning

Om du önskar ta ned träd på samfällighetens mark, kontakta tillsyningsman Fredrik Nylén

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.