Invasiva växter

När våren kommer vaknar parksliden. Dags att börja bekämpa den. Parkslide är en mycket invasiv och svårutrotad växt. Den finns på flera ställen i vårt område. Här får du tips på hur du utrotar den på sikt och förhindrar att den sprider sig.Det är inte konstigt att parkslide planterats i olika trädgårdar. Den är snygg och växer snabbt upp till häckar och dungar. Men sedan tar den över både i trädgården och naturen.

Parkslide har djupa och straka rötter som tar sig fram överallt. Den växer snabbt och kan tränga undan annan växtlighet. Den har blivit vanligare och trivs bättre i takt med att klimatet blivit varmare. Växten tål bekämpningsmedel och går inte att gräva upp eftersom den har så kraftfulla och djupa rötter. Och rotdelarna som blir kvar i jorden bildar snabt nya rötter och fler plantor. Här kommer råden naturvårdsverket ger om att bekämpa. Det står mycket mer om parkslide på deras hemsida. Gå in där och läs om du vill veta mer.

Undvik att plantera parkslide i din trädgård och förhindra att arten sprids i naturen.

Parkslide är besvärlig att bekämpa. Det finns idag inga metoder som innebär att man får bort parkslide från sin mark på kort sikt. Vid bekämpning krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. En kombination av skördande av växtens ovanjordsdelar följt av täckning med markduk och slutligen täckning med ett 30 cm lager jord eller grus kan möjligen lugna ner växten. Det görs enklast när plantan fortfarande är liten. Undvik grävning och rotkapning då det finns risk att nya skott skjuter upp.

Det är viktigt att tänka på att rengöra redskap och kläder så att det inte följer med växtdelar som kan spridas till andra ställen. Tänk på att det är viktigt att planera bekämpningsåtgärden eftersom en felaktig bekämpning kan leda till att man förvärrar situationen och ökar spridningen.

Växtavfallet bör tas om hand direkt för att undvika spridning. Hantera växtavfallet försiktigt. Det får inte läggas på komposten eller lämnas i vatten, skog eller mark, eftersom det innebär en stor spridningsrisk. Lägg växtavfallet i plastsäckar.

Hör med din kommun om de tar emot växtmaterial från invasiva främmande arter för förbränning vid återvinningsstationerna eller om du kan förbränna dem i din trädgård. Lägg aldrig växtdelar från parkslide i facket för trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark. Har man ett större bestånd kan det också vara idé att anlita lokala företag som bekämpar invasiva främmande arter.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.