Vårt vatten

Nytt Vattenverk

210615

Idag har vi fått besked från JMS avseende leverans av tryckkärl från Belgien. Tyvärr är det som vi befarat att leveransen inte kan ske enligt beställningen. Detta innebär att någon installation inte kommer att kunna utföras i midsommarveckan utan måste skjutas c:a en månad framåt. I och med att vi fått för-reningen i Krampan och har backspolning av filtren med renat vatten från magasinet så bedömer vi att vattnet för närvarande är av hyfsad kvalitet och full drickbart. Vi vill dock uppmana till sparmanhet i förbrukningen eftersom ju mindre vi förbrukar ju bättre fungerar reningen.

Vattenverk

210530

I morgon, måndag, kommer vi att backspola Karampanslangen mellan kl 10 och 12. Vattnet kommer då att vara avstängt. Backspolning görs som en förberedelse för installation av förfiltret i Krampan. Denna installation kommer att göras under tiden 1 - 3 juni men kommer inte att innebära annat än kortare avstängningar i vattentillförseln.

Vattenverk
210505

Tidpunkten för installationen av vattenverket är vald med tanke på att förbrukningen går upp först till midsommarhelgen och stannar sedan på en hög nivå under åtskilliga veckor därefter. Vid installationen räknar vi med att det gamla verket inte behöver stängas direkt utan kan tillsammans med vattenmagasinet förse alla med vatten under nästan hela installationen.

Tyvärr verkar det som att vårt vatten de senast dagarna fått en något större missfärgning. Detta beror antagligen på att de filter som sitter i är i det närmsta förbrukade och skulle ha bytts för ett tag sedan. Vi har dock valt att inte göra detta främst med anledning av kostnadsskäl ( 40 000 kr ) och att filtren ändå måste bytas när nyinstallationen görs vid midsommar. Så om vi har lite tålamod så kommer en liten förbättring att ske första veckan i juni då förfiltret installeras. Den stora förändringen kommer att ske midsommarveckan då samtliga filter byts ut och den nya backspolningen installeras.

Vattnet är trots missfärgningen fullt drickbart.

Om det blir någon ändring av tiden för installatonen kommer vi omgående att informera om detta.

Vattenverk

210428

Efter ett antal turer med förhandlingar om kompletteringar till vårt vattenverk beställdes i februari det förfilter som skulle monteras i Krampan. Tanken var att detta filter tillsammans med nya filtermassor i pumphuset skulle innebära att vi skulle få ett godkänt vatten innan vi gjorde slutbeställningen. Tyvärr har leveransen skjutits upp ett antal gånger men nu fastställd till sista veckan i maj.

För att försöka få hela installationen gjord innan midsommar har styrelsen beslutat att beställa även resterande del av anläggningen. Detta har inte gjorts tidigare på grund av att JMS ville att vi kompletterade verket med en ny backspolningsanläggning. Efter ytterligare förhandlingar accepterade vi detta under förutsättning att vi fick en rabatt på 50 % på backspolningen.

Preliminärt datum för slutliga installationen är nu satt till måndag – onsdag i midsommarveckan. Detta då under förutsättningen av att leverans sker enligt utlovat vilket ju under rådande restriktioner inte är helt säkert.

Om vårt vatten och våra ledningar

Vattnet i Svinsjögård kommer från täkten vid Krampan. Därifrån pumpas det i våra egna ledningar till pumphuset där det renas igenom grovfilter och kolfilter. Sen går vattnet till ett vattenmagasin och och pumpas därifrån hem till dig. Pumpstationen ligger vid Gösvägen 1. Många som är måna om sina trädgårdar och vill kunna vattna gräsmattan, eller fylla badtunnan, har skaffat en egen pump som tar upp sjövatten från Svinsjön. Det är inte tillåtet att vattna gräsmattan med vårt dricksvatten. 300 liter per dygn är ransonen för varje hushåll av ledningsvattnet.

Det finns tre sommarvattenföreningar. Den första består av: Flundre-, Gös-, Lax- och Ålvägen. Den andra är Forellvägen och den tredje är Aborrvägen samt del av Gäddvägen.

Vattenkvaliteten

Ett antal gånger varje år tar Anders Appelgren, vattenansvarig, prov på vårt dricksvatten och skickar till ALcontrol Laboratories. De skickar rapport till Gnesta kommuns miljökontor och oss. Betyget har alltid varit tjänligt, med anmärkning. Anmärkningen har gällt den ibland lite gula färgen. Färgen har dock inget med kvaliteten i övrigt att göra.

Läckor

Nästan varje år uppstår läckor på vårt 2,5 km långa, vattennät. Läckaget märks genom att pumpen går oavbrutet med stora utslag på vattenmätaren. Vattenläckage kräver oftast grävning. Grävningen kan, i sin tur, påverka en fastighetsägares rabatter, gräsmattor, in- och uppfart. Målsättningen är att inte gräva mer än nödvändigt. Ibland kan det bli så akut att grävning måste ske omgående. Då kan det hända att vi inte kan vänta tills berörd fastighetsägare nåtts innan vi börjar gräva. Ambitionen är att så snabbt som möjligt informera om vad som hänt. För din trygghet - se till att styrelsen har aktuella telefonnummer där du är anträffbar.

Uppstår vattenläcka inne i en fastighet kan skadorna bli omfattande. En sådan skada får även konsekvenser på vårt gemensamma vattennät, på rör och vattenrening. Därför är det i allas vårt intresse att huvudkranen är stängd, (oftast är den placerad vid tomtgränsen), när du är borta några dagar eller mer. Vintertid är det säkrast att tömma systemet innan du lämnar huset. Blir det ett längre strömavbrott i samband med en köldknäpp, kan ledningarna frysa. Är då inte huvudkranen stängd när det blir varmare igen, pumpas vatten in i huset.

För att lokalisera läckor görs detta lämpligast om natten då ingen förväntas krana vatten. Fotsteg och ficklampsljus i din trädgård kan alltså ha en naturlig förklaring.

Inget vatten?

Har du plötsligt lågt tryck i kranen, eller inget vatten alls kan det bero på en läcka eller att pumpen stannat av någon anledning. Ring snarast tillsyningsmannen för vatten som svarar och ansvarar för frågor kring vårt vatten. För regler kring din vattenanvändning, se våra trivselregler.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.